Kryeministri Malazez selam Albin Kurtit: “Rrespekto marrëveshjen e Çakorrit!”

created by Polish

Marrëveshje e de mark acionit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi është e vlefshme dhe ajo duhet të rrepektohet, kështu tha Kryeministri malazez Zdravko Krivokapiq.

Këto ko mente i bëri pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se do të bëjë çmos që “të ko rri gjojë” marrë veshjen në fjalë të vitit 2018.

Në një intervistë për televizionin publik të Malit të Zi (RTCG), Krivokapiqi ka thënë se marrëveshja është o bli guese për të dyja shtetet.

“Çështja e kufijve në Ballkan është gjithmonë pro ble matike. Nëse i pr ekni ku fijtë, po ten cialisht sjell për le shje. Dy grupet e ekspertëve kanë k on statuar gje ndjen dhe është ndër kombëtarisht e verifikuar dhe nuk shoh arsye pse të n grihet kjo çështje”, ka theksuar Krivokapiqi.

Kryeministri Kurti ditë më parë në Kuvendin e Kosovës tha se “do të bëj maksimumin që të korr i gjoj gjithçka që është bërë pa drejtë sisht, gabueshëm e d ëmsh ëm në vitin 2018, kur ishte rati fiku ar ajo marrëveshje, që ia h umbi te rri torin Kosovës”.

Be the first to comment on "Kryeministri Malazez selam Albin Kurtit: “Rrespekto marrëveshjen e Çakorrit!”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*