Gruaja e bën “llom” burrin !! Këtë të fundit po e ruan Polícia…

created by Polish

Në qytetin e Prishtinës është paraqitur një rast i dh unès nè f amilje.

Në po lic inê e Kosovës rastin e ka lajmëruar burri ku ka raportuar se ka qenë i dh u nuàr fizikisht nga bashkëshortja e tij, femër Kosovare.

Ai ka pranuar edhe asistencè m jekës ore.

Me v endim të pro ku rorit e  d yshuar shkon në mbajtje, ndërsa v lkt imës i lëshohet u rdhër m brojtje em erg jent.

Be the first to comment on "Gruaja e bën “llom” burrin !! Këtë të fundit po e ruan Polícia…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*