**FANTASTIKE** Kjo është vlera e donacionit që sapo ia dhuroi Gjermania FSK-së!!

created by Polish

Gjatë ditës së sotme ambasadori Gjerman Rohde, në ka zermën “Skenderbeu” në Ferizaj i dorrëzoi donacion FSK-së përcjell gazeta Metro.

Ministri i M brojtjes i Kosovës, Armend Mehaj, ka shprehur falënderim dhe mirënjohje për shtetin gjerman.

“Bashkëpunimi me Gjermaninë si një ndër partnerët kryesor në nivel të ministrive të m brojtjes dhe f orc ave të dy vendeve do të rr itet edhe më tej në fushat e interesit të përbashkët”, ka theksuar Mehaj.

Nëndërkohë, Ambasadori i Gjermanisë Rohde ka theksuar se bashkë.punimi në mes dy ministrive do të rritet edhe më tej si dhe mbështetja nga shteti gjerman do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

“Donacioni përkatës përmban l ab ora torin e gjuhës gjermane dhe sis.temin e frenimit të automjeteve si dhe trajnimin dhe certifikimin e personelit për këtë sistem me vlerën e përgjithshme prej 210 mijë euro.

Kursi në gjuhën gjermane, që zhvillohet prej vitit 2017, me këtë la.bora tor prej tani do të zhvillohet në kushte bashkëkohore dhe do të mundësojë përgatitjen më të efek.tshme të stafit gjermano-folës të FSK-së. Gjithashtu pajisjet e s istemit të renimit do të mundë.sojnë flotë të sigurte dhe efektive të automjeteve të FSK-së”, thuhet në komuni.katë.

 

Be the first to comment on "**FANTASTIKE** Kjo është vlera e donacionit që sapo ia dhuroi Gjermania FSK-së!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*