Elena Kocani ngre nê kêmbê gjithë Greqinë me fjalét që u tha: “Jení Shqiptarë të gjithë”

created by Polish

Në universitetin “Eqrem Qabej” në Gjirokastër, historiani Arben Llalla publikoi kopertinën e librit të pedagogut të greqishtës, Panajot Barka i cili ka dy shimet e tij për shqiptarët, origjinën, flamurin dhe Skënderbeun. 

Pikërisht e ftuar për këtë temë në Re port TV ishte historiania Elena Kocaqi.

Ajo theksoi se libri i Panajot Barkës është politik dhe ten de nc ioz. “Ai është shqiptar për vete, por nuk njeh burimet historike si duhet, të flasësh për këto gjëra duhet të jesh historian profesionist. Ky është një libër politik, ten de nc ioz.

Shqiptarët janë populli më auto kto n në Evropë, para grekëve dhe romakëve dhe çdokujt. Përveç disa njerëz eks tr/ em istë në Ballkan që e vendosin në diskutim këtë. Shqiptarët janë pasardhës të i lirëve dhe p ella zgëve. Shqiptarët kanë qenë popull kri stia no-or tod oks para se të vinin o smanët.

Burimet hist0rike janë të plota që tregojnë një au t0k t0ni të shqiptarëve. Dëgjova edhe dy shimet mbi Skënderbeun, por nuk e kuptoj këtë inj 0ra ncë. E gjithë kjo bëhet po liti kisht për të ma nip uIuar historinë”, theksoi ajo.

Be the first to comment on "Elena Kocani ngre nê kêmbê gjithë Greqinë me fjalét që u tha: “Jení Shqiptarë të gjithë”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*