AnxheΙa Peristeri me Ιot në sy: “Shqiptarët nuk mē duan se kam mbiemër Grek”

created by Polish

Anxhela Peristeri ishte këngëtarja e cila na përfaqësoi denjësisht në “Eurovision” këtë vit. Por pas mbarimit të edicionit ajo ishte shumë e përfolur si në Shqipëri ashtu edhe në Greqi.

Mbiemri i sajë dhe origjina mbeti temë diskutimi si në Shqipëri ashtu edhe në Greqi.

Ishin të shumtë ata që e et ike tuan si ‘tr adh tare’ pasi mbiemri saj vjen nga greqishtja.

Re àgimi i Anxhela Peristerit ndaj ko menteve ne gat ive: Ku është e k eq ja të jesh si Beyonce dhe Jennifer Lopez

Megjithatë Anxhela th ekson, në em isionin Te mpora të tr ansmetuar mbrëmë në R T V O R A, se ka një p rejardhje shumë të la rgët nga st ërgjyshi në Greqi dhe se ajo dhe pr indërit e saj janë të li ndur në Shqipëri.

Be the first to comment on "AnxheΙa Peristeri me Ιot në sy: “Shqiptarët nuk mē duan se kam mbiemër Grek”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*