A i keni ditur 6 faktet interesante për Bondsteelin e Ferizajit..?

created by Polish

Një nga b azat më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan gjendet pikërisht në Ferziaj e cila quhët si zona “Bondsteel”.

Kjo b azë është ndërtuar në Kosovë, pas b omm ba rdimit të Ser.bisë kur rajoni ra nën k ontrollin e misionit pa qe ruajtës ndërkombëtar, dhe është emëruar sipas ve.teranit të I uf tës së Ushtrisë së ShBA-ve, James Leroy Bondsteel.

Për t’ju njohur më mirë me këtë kamp, ju njo.ftojmë me disa fakte që mund të mos i keni di.tur:

1. Kampi Bondsteel ka një sipërfaqe prej 3.8 km² të tokës dhe është ndër.tuar kryesisht nga kasollet prej druri. Mbi 25 kilometra rrugë të shtruara bëjnë lidhjen e 300 objek.teve brenda kampit.

3. Baza mund të mbajë deri në 7000 u shtarë dhe punëson tani për tani qin.dra banorë të zonës. Kampi amerikan ofron gjithashtu s pit alin më të mi.rë në Kosovë, një kishëz të vogël, një stacion p olicor dhe një qendër edukimi.

4. Numri i ta nk eve dhe helikopterëve u sht arakë nuk dihet me siguri, por be.sohet se rreth 20 r àketa të zeza, një A pache dhe një du.zinë t à nke e tipit M1A2 Abrams.

5. Në kampin Bondsteel janë të punësuar shumë qytetarë të Kosovës, të cilët krye.jnë punë të ndryshme në kamp.

Pagën e kanë diku mes 400 dhe 800 eurove, e cila sipas stan.dardeve lokale është një shumë e konsiderueshme e të ho.llave. Në të kaluarën rreth 2.500 banorë lokalë punonin në kamp, por tani ka shu.më më pak.

6. Rotacioni i personelit ndodh çdo tre deri në gjashtë muaj, në varësi të si.tuatës së s’ igurisë.

Edhe pse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht, u’ sht arët që shërbejnë në Bond.steel paguhen rreth 3,000 dollarë, plus një kompensim prej 40 për qind për “rr e.zikun e f illimit të l uf.tës në Kosovë”.

Be the first to comment on "A i keni ditur 6 faktet interesante për Bondsteelin e Ferizajit..?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*